Loc Ninh 4 Solar Power Plant Project – 22kV Overhead Transmission line
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 4

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây 22kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác