110kV Posco SS-Vina substation – (130+120)MVA
 1. alt
  Địa điểm

  KCN Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Posco SS-Vina

 3. alt
  Quy mô

  Trạm biến áp 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác