Nhon Hoa 1&2 Wind Power Plant Project – 35kV Underground & Overhead line
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Chư Don, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Nhơn Hòa 1 & Công ty Cổ phần Nhơn Hòa 2

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây 35kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác