Bac Lieu Wind Power Plant Project (Phase III)– 220kV Extension bay of Substation & Transmission line
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Bạc Liêu

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây & trạm biến áp 220kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác