BCG Bang Duong Solar Power Project – 110kV Substation
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng BCG Băng Dương

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây và trạm biến áp 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác