KN Cam Lam Solar Power Project – 110kV Substation & Transmission line
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Điện mặt trời KN Cam Lâm, Công ty Cổ phần Cam Lâm Solar

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây và trạm biến áp 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác