Hong Phong 1 Wind Power Plant Project – 110kV Substation & Transmission line
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần Điện gió Hồng Phong 1

 3. alt
  Quy mô

  Đường dây và trạm biến áp 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp

Dự án khác