Điện lực Nghệ An: Nỗ lực tháng cuối năm
Thời điểm này, ngành điện lực vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra vào những tháng cuối năm- những tháng có lượng điện tiêu thụ lớn, đồng thời bảo đảm an toàn lưới điện.

Ở trên các mặt, từ chỉ tiêu kinh doanh điện năng, kiểm tra giám sát mua bán điện; quản lý vận hành an toàn lao động; đến việc khắc phục thiên tai, đầu tư xây dựng ... đều thấy được những nỗ lực của cán bộ, nhân dân công ty. Đặc biệt, Điện lực Nghệ An đã phê duyệt hồ sơ tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (HANT) của 28 xã cụm trên địa bàn; tháng 9 các Điện lực thực hiện chốt chủ số được 11 xã, luỹ kế 9 tháng đã tiếp nhận được 74 xã, còn lại 34 xã và một số cụm chưa tiếp nhận. Trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra nhiều đợt lốc xoáy, mưa lũ tập trung tại các huyện miền núi như Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Tương Dương ... chính vì lẽ đó việc khẩn trương khắc phục sự cố, bảo toàn an toàn lưới điện được Điện lực Nghệ An đặc biệt quan tâm.

Cùng với việc khẩn trương khắc phục sự cố, công ty đã triển khai nhiều nội dung công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động như: Kiểm tra định kỳ, đột xuất tại hiện trường sản xuất; tổ chức học tập, huấn luyện an toàn  - vệ sinh lao động (ATVSLĐ); huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho thợ điện nông thôn tại các huyện  - những người tham gia trong dây chuyền sản xuất, quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Tại các buổi tập huấn học viên trang bị kiến thức về công tác quản lý vận hành (kiểm tra lưới điện hạ áp, các nội dung khi đi kiểm tra lưới điện hạ áp, hành lang an toàn lao động, công tác xử lý các sự cố nhỏ ...); công tác an toàn (khi đi ghi chỉ số công tơ, công tác an toàn khi kiểm tra sử dụng điện, khi xử lý sự cố nhỏ, sự cố dây ra sau công tơ của khách hàng ...) . Liên quan đến vấn đề này, công ty đã căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, phổ biến các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão, như bằng hình thức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên đơn vị, khối làm dịch vụ điện năng, phát tin trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi quảng cáo an toàn điện tới các phường, xã, hộ tiêu thụ điện hoặc sử dụng DVD để phát trên đài truyền hình ...). Đây là những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chương trình bán điện đến tận hộ dân của ngành điện.

Đại diện Phòng Đầu tư  - Kinh doanh, Sở Điện lực Nghệ An cho biết, cùng với việc bảo đảm nguồn điện thương phẩm, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tỷ lệ tổn thất điện năng. Trong 9 tháng đã tiến hành kiểm tra sử dụng điện, lập 162.600 biên bản, phát hiện và xử lý 8.743 trường hợp vi phạm, điện năng truy thu được 5.867.994kwh đã góp phần làm giảm tổn thất  -0,4%.

Ngoài việc tiếp tục triển khai các nguồn vốn thì Điện lực Nghệ An cũng đã hoàn thiện các gói thầu còn lại thuộc những dự án bằng nguồn vốn vay nước ngoài như Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW); xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An thuộc dự án Phân phối hiệu quả -DEP giai đoạn 2... Đặc biệt, dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An  - Phần vốn dư - Vốn vay Ngân hàng Tái Thiết Đức (KFW) đã cơ bản thi công xong toàn bộ dự án với phần trung thế đã nghiệm thu sơ bộ và đóng điện được 27/29TBA, hạ thế đã kéo dây được 96,4%. Ngoài ra, các dự án khác đang được tiến hành thủ tục lập đầu tư: Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc- vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức; dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An  - Phần vốn dư đợt 2 ...

Trong những tháng cuối năm, khi lượng tiêu thụ điện năng được dự đoán là cao, Điện lực Nghệ An sẽ tập trung đẩy nhanh triển khai quy hoạch một số công trình lưới cao thế; bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho 79 xã còn lại; giải quyết khắc phục dứt điểm các vi phạm hành lang lưới điện cao thế và giảm thiểu các điểm vi phạm lưới trung tế, không để phát sinh điểm vi phạm mới; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý điện năng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Được biết, năm 2014 là năm thứ 2 Điện lực Nghệ An tiếp tục chọn là năm Kinh doanh và dịch vụ khách hàng.