Trạm 110kV Phước Đông-Bời Lời 3 và đường dây đấu nối
 1. alt
  Địa điểm

  KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG

 3. alt
  Quy mô

  110/22kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị và lắp đặt Trạm biến áp 110kV và đường dây 110kV đấu nối

Dự án khác