Môi trường làm việc
Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên có năng lực, nhiệt huyết, sẵn sàng đón nhận thách thức và tinh thần cầu tiến vào đội ngũ kỹ sư của Công ty Thành Đạt. Các thành viên khi làm việc tại Công ty Thành Đạt, dù ở bất kỳ vị trí nào đều được đào tạo và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhân sự chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Công ty Thành Đạt luôn tạo điều kiện nhằm giúp các thành viên phát triển tối đa khả năng, năng lực của mình và cùng Công ty Thành Đạt đạt được sứ mệnh chung đã đặt ra.
Vị trí tUYỂN DỤNG
Số lượng 02
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh
   

Số lượng 02
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh
   

Số lượng 02
Địa điểm Tp. Hồ Chí Minh