Nhà máy điện gió Hồng Phong 1 - 40MW - 110kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty cổ phần Điện gió Hồng Phong 1

 3. alt
  Quy mô

  40MW, 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp trạm biến áp 110kV, dịch vụ (Giấy phép hoạt động điện lực, COD,...)

Dự án khác