Nhà máy điện gió Hướng Tân & Tân Linh - 92,4MW - 110kV
 
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Hướng Tân – Tân Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 2. alt
  Chủ đầu tư
  Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân & Công ty Cổ phần Điện gió Tân Linh
 3. alt
  Quy mô
  Nhà máy điện gió Hướng Tân: 46,2MW - 110kV
  Nhà máy điện gió Tân Linh: 46,2MW - 110kV
 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp đường dây 22kV cáp ngầm và trên không

Dự án khác