Nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông - 60MW - 110kV
 
 1. alt
  Địa điểm
  Xã Lạc Hòa & Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 2. alt
  Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa & Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông
 3. alt
  Quy mô
  Nhà máy điện gió Lac Hòa: 30MW - 110kV
  Nhà máy điện gió Hòa Đông: 30MW - 110kV
 4. alt
  Phạm vi công việc

  EBOP Nhà máy điện gió

Dự án khác