Nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông - 60MW - 110kV
 
 1. alt
  Địa điểm
  Xã Lạc Hòa & Hòa Đông, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 2. alt
  Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Phong điện Lạc Hòa & Công ty TNHH Phong điện Hòa Đông
 3. alt
  Quy mô
  Nhà máy điện gió Lac Hòa 30MW,
  Nhà máy điện gió Hòa Đông 30MW
 4. alt
  Phạm vi công việc

  EBOP Nhà máy điện gió

Dự án khác