Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương - 40,6MW - 110kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương

 3. alt
  Quy mô

  40,6MW; 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp trạm biến áp 110kV

Dự án khác