Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương - 40,6MW - 110kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương

 3. alt
  Quy mô

  40,6MW, 110kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp trạm biến áp 110kV

Dự án khác