Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4 - 200MW - 220kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 4

 3. alt
  Quy mô

  200MW, 220kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp đường dây trên không 22kV

Dự án khác