Trạm biến áp 110kV Hyosung Quảng Nam & đường dây đấu nối
 
 1. alt
  Địa điểm

  KCN Tam Thăng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 2. alt
  Chủ đầu tư
  Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam
 3. alt
  Quy mô
  110kV
 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối; Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp trạm 110kV (GIS)

Dự án khác