Chi tiết dịch vụ
 •      -Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV.
 •     -Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện có quy mô công suất đến 300 MW.
 •     -Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất đến 100 MW.
 •     -Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo theo nguyên lý sử dụng sức gió và quang năng có quy mô công suất lắp đặt đến 300 MW.
 •     -Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất đến 100MW.
 •     -Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo theo nguyên lý sử dụng sức gió và quang năng có quy mô công suất lắp đặt đến 100 MW.
 •     -Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 220kV.
 •      -Khảo sát xây dựng: Hạng I
 •     -Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Hạng I
 •     -Thi công xây dựng công trình: Hạng I
 •     -Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạng I
 •     - Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động máy móc thiết bị ngành công nghiệp;
 •     - Lắp đặt công nghệ ngành công nghiệp.
 •     - Lắp đặt thiết bị  phòng cháy chữa cháy.
Tin tức khác