VỀ CÔNG TY THÀNH ĐẠT
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt đã hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và bảo trì bảo dưỡng nhiều dự án điện tại Việt Nam. Khách hàng của Công ty đến từ các cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam.