Giới thiệu

Tư vấn trình tự, thủ tục, lập & trình các cơ quan có thẩm quyền hồ sơ điều chỉnh/bổ sung quy hoạch làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực.

Thế mạnh của Điện Thành Đạt

20 năm kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm
Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm
Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm
Bàn giao dự án đúng tiến độ cam kết
Bàn giao dự án đúng tiến độ cam kết

Chi tiết dịch vụ

Tư vấn các thủ tục pháp lý, lập & trình hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho các dự án đầu tư phát triển điện lực.Tư vấn các thủ tục pháp lý, lập & trình hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho các dự án đầu tư phát triển điện lực.