Giới thiệu

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng trong phát triển thị trường điện và lợi thế là đơn vị tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng về các nhà máy điện

Dịch vụ Quản lý và Vận hành được Điện Thành Đạt định hướng là một lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn, tận dụng và phát huy được các thế mạnh của Công ty để trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải điện.

Thế mạnh của Điện Thành Đạt

20 năm kinh nghiệm
20 năm kinh nghiệm
Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm
Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm
Bàn giao dự án đúng tiến độ cam kết
Bàn giao dự án đúng tiến độ cam kết

Chi tiết dịch vụ

  •     Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nhà máy;
  •     Đánh giá hiện trạng hệ thống, đề xuất giải pháp;
  •     Cải tạo và nâng cấp;
  •     Vận hành tại chỗ NMĐ, TBA và đường dây truyền tải;
  •     Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hiệu suất cho Nhà máy điện mặt trời;
  •     Thu thập dữ liệu, giám sát, quản trị hệ thống SCADA;
  •     Quản trị NMĐ và TBA từ Trung tâm điều khiển;
  •     Quản trị cơ sở hạ tầng tích hợp;