ĐÓNG ĐIỆN VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH “TĂNG CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP T1&T2 TRẠM 110kV LONG KHÁNH TỪ 40MVA LÊN 63MVA”

Ngày 26/11/2023 tại trạm 110kV Long Khánh, phường Xuân Trung, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và các đơn vị có liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành công trình “Tăng công suất máy T1&T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA”.
Công trình “Tăng công suất máy T1&T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA”, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 43.7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay thương mại và khấu hao cơ bản của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.  
Hiện trạng lưới điện cũng như tình hình phát triển phụ tải thành phố Long Khánh đang phát triển mạnh. Do đó, việc đầu tư “Tăng công suất máy T1&T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA” rất cần thiết nhằm tăng cường điện cấp cho khu vực.

  

 

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai dự án nhằm đưa công trình vào vận hành trong thời gian sớm nhất. Với tinh thần đó, đến 18 giờ 30 phút ngày 26/11/2023 công trình “Tăng công suất máy T1&T2 trạm 110kV Long Khánh từ 40MVA lên 63MVA” đã đóng điện thành công MBA T2.

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo khả năng cung cấp cho nhu cầu phụ tải đang phát triển của thành phố Long Khánh, đồng thời thể hiện sự quan tâm và đóng góp tích cực đầy hiệu quả của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.