Giải thưởng Cup Tianfu dự án Nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương – 40.6MWp (giai đoạn 1)

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt đã hoàn thành xuất sắc dự án chất lượng cao Nhà máy Điện mặt trời BCG Băng Dương – 40.6MWp (giai đoạn 1) và vinh dự được trao tặng Giải thưởng Cup Tianfu Kỹ thuật Xây dựng tỉnh Tứ Xuyên 2020-2021 (Dự án chất lượng cấp tỉnh) do Hiệp Hội Giám sát và An toàn Chất lượng Kỹ thuật Xây dựng Tứ Xuyên cấp tháng 12/2022.