Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (tuyến 1)
 1. alt
  Địa điểm

  Tp. Hồ Chí Minh

 2. alt
  Chủ đầu tư
  Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh
 3. alt
  Quy mô
  18,82km, 110kV
 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế hai trạm biến áp 110kV (Bình Thái & Tân Cảng) và trình các Cơ quan chức năng phê duyệt; Cung cấp và lắp đặt hệ thống Scada của trạm biến áp nhận điện - trạm điện sức kéo 110kV; Vận hành trạm biến áp 110kV Tân Cảng và Bình Thái; Cung cấp - vận chuyển - thi công lắp đặt Hệ thống dây cáp tiếp địa chính và liên kết; Cung cấp, vận chuyển, thi công lắp đặt Hộp liên kết Bộ giới hạn điện áp Shealth SVL ở nhà ga và trạm biến áp

 5.  

 

Dự án khác