Lắp máy biến áp T2 - 63MVA Trạm 110kV (GIS) Far Eastern
 1. alt
  Địa điểm

  Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

 3. alt
  Quy mô

  110/22kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư, lắp đặt, thí nghiệm và đóng điện TBA 110kV

Dự án khác