Thay MBA 1T, 2T-2x25MVA bằng 2x40MVA trạm 110kV Trần Đề
 
 1. alt
  Địa điểm
  Nam Sông Hậu, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
 2. alt
  Chủ đầu tư
  CN Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH-Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam
 3. alt
  Quy mô
  110/22(24)kV
 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp xây dựng và lắp đặt VTTB trạm 110kV

Dự án khác