Nhà máy điện gió Bạc Liêu (Giai đoạn 3) - 141MW - 220kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Vĩnh Trạch Đông, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Bạc Liêu

 3. alt
  Quy mô

  141MW, 220kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp đường dây 220kV và ngăn lộ mở rộng 220kV

Dự án khác