Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 & 2 - 100MW - 220kV
 1. alt
  Địa điểm

  Xã Chư Don, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

 2. alt
  Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Nhơn Hòa 1 & Công ty Cổ phần Nhơn Hòa 2

 3. alt
  Quy mô

  Nhơn Hòa 1 50MW, 220kV, Nhơn Hòa 2 50MW, 220kV

 4. alt
  Phạm vi công việc

  Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp đường dây ngầm & nổi 33kV

Dự án khác