Giải bóng đá mở rộng Metro line 1

Nhân dịp kỷ niệm 60 triệu giờ an toàn và 15 năm hợp tác và phát triển cùng nhau xây dựng dự án METRO LINE 1 đang dần về đích, Tư vấn NJPT có tổ chức giải bóng đá giao hữu tại sân Rạch Chiếc và sân Tao Đàn.