Giới thiệu
20 năm

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt được thành lập từ tháng 03 năm 2001.

Trải qua hơn 20 năm, Chúng tôi đã hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng, vận hành & bảo trì bảo dưỡng nhiều dự án điện tại Việt Nam. Khách hàng của Chúng tôi đến từ các cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nhà đầu tư tư nhân tại Việt Nam.

Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt hơn những gì mà khách hàng yêu cầu.