Nhân lực
Với phương châm “Nhân lực là nguồn tài sản quý giá nhất của Công ty”, Công ty Thành Đạt luôn coi việc đào tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển, là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.
Nguyễn Quang Bảo
Giám Đốc Điều Hành
  • Nghề nghiệp:

-         Kỹ sư Điện, ngành Hệ thống điện – Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh;

  • -         Thạc sỹ Kỹ thuật – Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:

Hơn 25 năm kinh nghiệm

Được cấp CCHN: Thiết kế; Giám sát; Định giá; PCCC;…

Chủ trì/chủ nhiệm nhiều loại hình dự án: Trạm biến áp; Đường dây; các công trình Năng lượng tái tạo…

-   

-   

 

Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Giám đốc
  • Nghề nghiệp:  
  •  Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Quá trình công tác:

-         Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị Công ty.

-   

-