Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn

Công ty Thành Đạt sẽ trở thành công ty tư vấn thiết kế xây dựng chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, cung cấp dịch vụ chất lượng và uy tín cho khách hàng trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Sứ mệnh
Cung cấp các giải pháp xây dựng hiệu quả và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp với đội ngũ có năng lực cao, tinh thần đồng đội, góp phần phát triển kinh tế đất nước
Giá trị cốt lõi
Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Bền vững.