Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp trọn gói các dự án phát điện và lưới điện truyền tải, phân phối trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tìm ra giải pháp cung cấp điện hiệu quả, đáng tin cậy và bền vững cho khách hàng.

Giá trị cốt lõi

Sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và cam kết chất lượng là các giá trị cốt lõi của chúng tôi.