Thông điệp từ Giám Đốc Điều Hành

Trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức của nền kinh tế và ngành điện, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt hiểu rõ tầm quan trọng của công cuộc chuyển đổi số và phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng vào năm 2025, đổi mới toàn diện các hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tích hợp với chuyển đổi số, tạo dựng môi trường văn hóa số nhằm cung cấp các trải nghiệm số và các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng và đối tác.

Với mục tiêu “Kiến tạo nền tảng số - Phát triển dịch vụ - Nâng tầm giá trị Công ty Thành Đạt” đã thể hiện mục tiêu, kế hoạch hành động và kỳ vọng cho chặng đường sắp tới của Công ty Thành Đạt.